SUZUKI AN VIỆT – Đại lý chính hãng Suzuki số 1 Hà Nội
 Km 12+300 Quốc lộ 1A, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
 0914 519 531
 http://suzukianviet.com
nghiasuzuki@anvietts.vn