SWIFT

Còn Hàng

569.000.000 VNĐ 489.000.000 VNĐ

Giảm 14%